Adverteren onder Hulpverleners

advertentiemogelijkheid doelgroep hulpverleners

Adverteren onder hulpverleners is tevens mogelijk. Uw advertentie komt onder de aandacht bij vele hulpverleners. Zij ontvangen 1 maal per 3 maanden een magazine op de deurmat welke wordt opgestuurd met het vakbondsblad NPB. Het magazine wordt goed gelezen, niet alleen door de politieman zelf maar zeer zeker ook door familie, buren, overige bekenden en door de adverteerders die nu maar ook in het verleden meededen.

Adverteren onder Hulpverleners

Een zeer goed gelezen magazine dus, waar echt naar uit wordt gekeken. Het magazine verschijnt op de deurmat bij o.a.

 • Nationale Politie Nederland,
 • Landelijke Politie Eenheid ( voorheen KLPD),
 • Waterpolitie,
 • Politie Academie,
 • Koninklijke Marechaussee,
 • Boa’s,
 • Douane,
 • Gemeentelijke instellingen,
 • Ministeries,
 • Overheidsinstellingen,
 • Bedrijven/instellingen welke mee participeren in deze uitgave,
 • Eindbeslissers,
 • Etc.

Wilt u graag met uw bedrijf onder de aandacht komen bij deze hardwerkende doelgroep, klik dan hier en vul dan hier uw gegevens in voor een vrijblijvend telefonisch kennismakingsgesprek >

Delen van in regio Online met vrienden wordt zeer op prijs gesteld.